Vol.102顾北北写真套图[16P]_顾北北_嗲囡囡

Vol.102顾北北写真套图[16P]_顾北北_嗲囡囡

金箔能镇心神,心神浮动赖肺气以收止之,故《内经》言肺为相传之官,以辅相其心君也。如人腰疼也,用白术二三两,水煎服,一剂而疼减半,再剂而痛如失矣。

牛黄清心丸有大黄入血分,有牛黄走膈膜,是入包络,则本地火之阴以泻火也。况陈子得碧文助其胆识,则书之奇,实足传远,然则陈子之不遇老而着书,正天之浓陈子也。

此所以宁缺,以志予过也。 夫肺主气也,人参补气,汤名补气,谁曰不然。

炉甘石、海石质皆轻浮,然究系石体乃沉中之浮也,故不能达巅,而只能散肺胃痰火之结。但火不烘则不发润,一遇火烘即发润,此又是火交于水,即化为湿之一验。

愚谓甘草解毒,当分上、中、下三法。心火肾火之绝,而心火欲救肾火而未遑,又何能救胃哉。

坐朝论治理,剖悉及毫芒。 古人云∶能断思交。

Leave a Reply